W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Przydomowe oczyszczalnie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to instalacja od oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych w miejscu ich powstawania.

Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

 • oczyszczalnia z drenażem rozsączającym
 • oczyszczalnia z filtrem piaskowym
 • oczyszczalnia z komorą osadu czynnego
 • oczyszczalnia z filtrem gruntowo – roślinnym
 • oczyszczalnia ze złożem biologicznym

Najpopularniejszym rodzajem oczyszczalni z pośród ww. Jest oczyszczania z drenażem rozsączającym. Zasada jej działania opiera się na oczyszczaniu ścieków w dwóch etapach:

 • etap I (podczyszczanie w warunkach beztlenowych) – odbywa się w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy pomocy bakterii beztlenowych;
 • etap II (doczyszczanie tlenowe) – odbywające się w warunkach tlenowych poprzez złoże rozsączające.

BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYCZALNI SCIEKÓW JEST DROŻSZA OD BUDOWY SZAMBA, JEDNAK ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICE W KOSZTACH EKSPLOATACJI, INWESTYCJA ZWRACA SIĘ PRZECIĘTNIE PO PÓŁTORA ROKU.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • niższe koszty rocznego utrzymania w porównaniu ze zbiornikiem odpływowym (częstotliwość ich opróżniania);
 • prosty sposób eksploatacji polegający na dostarczaniu bakterii do kanalizacji oraz wywóz osadu ze zbiornika;
 • niewielka uciążliwość: brak przykrych zapachów, rzadkie odwiedziny wozu asenizacyjnego lub tak jak w przypadku szamba brak możliwości jego rozszczelnienia czy przepełnienia;
 • szeroko rozumiana EKOLOGIA (oczyszczanie wody, świadomość że ścieki nie dostają się do gleby i terenu wokół domu);
 • trwałość instalacji.

Przed wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać że nie jest ona obiektem bezobsługowym i jest inwestycją trwałą, mającą na celu przyniesienie korzyści tych ekologicznych a zarówno po dłuższym czasie ekonomicznych. W celu uniknięcia ewentualnych problemów dotyczących prawidłowego montażu i instalacji oczyszczalni, najlepiej skorzystać z usług doświadczonych firm, które zapewnią odpowiednie wykonanie, eksploatacje oraz właściwy jej rozruch. Przed montażem przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonać rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych na działce gdzie ma być ona posadowiona (przepuszczalność gruntu, poziom wody gruntowej) w tym dokonać budowy odwiertu ok 3m w celu uniknięcia problemów z przepuszczalnością gruntu oraz aby upewnić się czy została zachowana minimalna odległość (1,5 m) pomiędzy złożem rozsączającym, a poziomem wód gruntowych, a także zgłosić budowę właściwemu organowi w tym przypadku Prezydentowi Miasta Lublin.

Informacje dotyczące zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do Wydziału Ochrony Środowiska oraz do Wydziału Architektury i Budownictwa znajdują się pod podanymi linkami:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom