W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rzeki w mieście

Przez miast Lublin przepływa pięć naturalnych cieków, są to:

Bystrzyca – jest największą rzeką przepływającą przez miasto Lublin. Jako lewy dopływ Wieprza, jest jedną z najważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Rzeka ma swój początek w miejscowości Sulów w gminie Zakrzówek, zaś do Wieprza uchodzi w miejscowości Spiczyn. Całkowita długość rzeki Bystrzycy wynosi 70,3 km. Rzekę Bystrzycę zasila pięć dopływów: Kosarzewka, Krężniczanka (inaczej: Bzieniec. Bzanka), Czerniejówka, Czechówka, Ciemięga. 

Przez miasto Lublin rzeka Bystrzyca płynie z południa na północny wschód tym samym dzieląc miasto na dwie części: wschodnią i zachodnią. 

W południowej części miasta Lublin, w dzielnicy Zemborzyce na rzece Bystrzycy został utworzony zbiornik retencyjny – Zalew Zemborzycki o pow 278 ha, wykorzystywany głównie w celach retencyjnych i rekreacyjnych.

Administratorem rzeki Bystrzycy jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czechówka – niewielki ciek (struga) uchodzący do rzeki Bystrzycy. Swoje źródła posiada we wsi Płouszowice. Całkowita długość rzeki to 17,5 km. Jej dopływami są: Łazęga i Konopniczanka. Na odcinku kilkuset metrów płynie w kanale pod ul. Tysiąclecia. Ujście znajduje się w pobliżu ogrodów działkowych w rejonie podzamcza (dzielnica Tatary). Jej wody zasilają stawy w skansenie. Do początku XX w. na terenie lubelskiego Sławinka znajdowało się uzdrowisko z mineralnymi wodami pochodzącymi z rzeki Czechówki.

W chwili obecnej rzeka nie przypomina tej z początków minionego stulecia. Prace melioracyjne oraz silna destrukcyjna działalność człowieka częściowo zmieniły bieg jej koryta, sama rzeka jest o wiele płytsza. Administratorem rzeki Czechówki jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czerniejówka – niewielki prawobrzeżny dopływ rzeki Bystrzycy. Swój początek bierze we wsi Piotrków Pierwszy. Dopływa do Lublina od strony Głuska. Do Czerniejówki uchodzi Skrzyniczanka. Już na terenie miasta, jej wody są wykorzystywane do zasilania stawów w rejonie ul. Głuskiej. Ujście znajduje się w okolicy skrzyżowania Al. Unii Lubelskiej z ul. Fabryczną, al. Zygmuntowskimi i „trasą zieloną”. Administratorem rzeki Czerniejówki jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Krężniczanka – rzeka będąca lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy. Na terenie miasta znajduje się jedynie jej ujściowy odcinek, dopływa do Bystrzycy w rejonie ul. Marzanny. Jej administratorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Ciek spod Konopnicy – dopływ Czechówki, przepływa przez miasto w rejonie ul. Wojciechowskiej. Kilkaset metrów od strony jego ujścia zostało uregulowane przez miasto, przystosowane do odprowadzania wód deszczowych. Jego stan prawny nie jest do końca wyjaśniony – stąd wynika problem z ustaleniem jego administratora.

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom