W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Termomodernizacje szkół, przedszkoli i burs

Termomodernizacje szkół, przedszkoli i burs
Adres: ul. Maszynowa/ ul. Błękitna/ ul. Mickiewicza/ al. Długosza/ al. Piłsudskiego/ ul. Bronowicka /ul. Zemborzycka / u. Pogodna/ ul. Czwartaków / ul. Słowicza / pl. Wolności

W okresie programowania unijnego w latach 2014-2020 Miasto Lublin zrealizowało trzy duże projekty z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dzięki którym termomodernizacją objęto 12 placówek – przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz burs:

 • „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – prace wykonano w Przedszkolu nr 44 przy ul. Maszynowej, Przedszkolu nr 35 przy ul. Błękitnej oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza – projekt zakończony;
 • „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – prace objęły budynki Szkoły Podstawowej nr 18 przy al. Długosza, Szkoły Podstawowej nr 20 przy al. Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Bronowickiej, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej, III Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Wolności oraz Bursy nr 6 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej – projekt zakończony;
 • „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – termomodernizacji poddano budynki Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą nr 8 przy ul. Słowiczej, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej – projekt zakończony.

Więcej na temat projektów termomodernizacji szkół i placówek oświatowych w okresie programowania 2014-2020 na stronie Lublin.eu. Wartość tych inwestycji wyniosła ponad 36 mln zł, z czego 16,6 mln zł stanowiły środki unijne.

 • Przedszkole nr 44 przy ul. Maszynowej,
 • Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 przy al. Długosza,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 przy al. Piłsudskiego,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 przy ul. Bronowickiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Pogodnej,
 • III Liceum Ogólnokształcące przy pl. Wolności,
 • Bursa nr 6 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Czwartaków,
 • Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą nr 8 przy ul. Słowiczej,
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej.

W ramach projektów w szkołach i placówkach wykonane zostały prace budowlane, między innymi: docieplenie budynków, montaż nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej.przebudowa wymiennikowni ciepła, instalacja węzła solarnego C.W., wymiana instalacji C.O. i C.W., remont instalacji odgromowej. Zastosowane zostały energooszczędne rozwiązania, w tym między innymi kolektory słoneczne, energooszczędne oświetlenie (zamontowane na elewacjach budynków energooszczędne żarówki LED), grzejniki wyposażone zostały w zawory termostatyczne. Wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia spełniają rygorystyczne normy z zakresu ochrony środowiska głównie w obszarze energooszczędności, hałasu i wibracji.

Wykonanie kompletnej termomodernizacji 12 placówek spowodowało znaczne zmniejszenie ilości energii zużywanej na potrzeby codziennej eksploatacji. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej powoduje zmniejszenie emisji CO2. W konsekwencji projekt przyczynił się nie tylko do zwiększenia efektywności energetycznej modernizowanych budynków ale ma także pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Aktualności (16) zobacz wszystkie

10.02.202301:58
Zaawansowanie robót szacowane jest na 95%
Więcej
10.02.202301:57
Inwestycją objęto czterosegmentowy budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego wraz z Bursą nr 8 przy ul. Słowiczej
Więcej
10.02.202301:56
Placówka dysponująca ponad 150 miejscami została poddane generalnej przebudowie
Więcej
10.02.202301:54
Do zakończonych inwestycji oświatowych dołączyła Szkoła Podstawowa nr 18 przy al. Długosza
Więcej
10.02.202301:53
Miasto ogłosiło przetarg na budowę wymiennikowni cieplnych dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych z salą gimnastyczną i warsztatami, Bursy Szkolnej, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Więcej
10.02.202301:51
Ponad 85 mln zł to łączna wartość tegorocznych nakładów na inwestycje i remonty w placówkach szkolnych
Więcej
10.02.202301:50
Termomodernizacje w Bursie nr 7 oraz obiektach Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej to odrębne zadania realizowane w ramach dwóch miejskich projektów unijnych
Więcej
10.02.202301:50
Od początku roku w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja przy al. Długosza trwają prace budowlane
Więcej
10.02.202301:48
Dzięki kompleksowym pracom prowadzonym równolegle w budynkach szkoły oraz bursy, lubelscy uczniowie będą uczyć się i mieszkać w wygodnych warunkach
Więcej
10.02.202301:47
Dobiega końca termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej
Więcej
10.02.202301:33
Czas zawieszenia zajęć lekcyjnych sprzyjał prowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach miejskich szkół. W 4 placówkach trwają prace, 5 kolejnych inwestycji jest w trakcie przygotowania. Łączna wartość zadań to ponad 31,5 mln zł
Więcej
10.02.202301:31
Trwa termomodernizacja SP nr 33. Placówka zyskuje nowy wygląd, a także nowe funkcjonalności, np. windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Więcej
10.02.202301:30
Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wybrał do dofinansowania między innymi projekt Gminy Lublin pt:"Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie".
Więcej
10.02.202301:29
Projekt Gminy Lublin pt. Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Więcej
10.02.202301:28
W dniu 14 grudnia br. między Gminą Lublin a Województwem Lubelskim podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pt. "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie".
Więcej
10.02.202301:25
Miasto Lublin otrzymało ponad 7,8 mln zł środków europejskich na wykonanie termomodernizacji kolejnych trzech szkół.
Więcej